Disclaimer

Algemeen

Marjolein Aarts Fotografie verleent u hierbij toegang tot www.marjoleinaarts.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Marjolein Aarts Fotografie en derden zijn aangeleverd. Marjolein Aarts Fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een, als zodanig aangeduide, offerte van Marjolein Aarts Fotografie.

Copyright en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij Marjolein Aarts Fotografie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marjolein Aarts Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: info@marjoleinaarts.com

Mijn contactgegevens:
Marjolein Aarts Fotografie
te Eindhoven
E: info@marjoleinaarts.com
KvK: 70781117

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt dan het contactformulier invullen. Ik zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen.