Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Marjolein Aarts Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers, beroepsorganisatie voor professionele fotografen) van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kunt u hieronder inzien / downloaden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Algemene voorwaarden
General terms and conditions


Auteursrecht
Alle foto’s die door mij* zijn gemaakt zijn auteursrechtelijk beschermd en de rechten berusten bij mij. Deze foto’s blijven mijn eigendom. De klant, of enig ander, hebben geen toestemming om deze foto’s, zonder overleg en zonder goedkeuring te gebruiken voor publicatie, al dan bij te snijden of te bewerken. De bestanden op de website van Marjolein Aarts Fotografie zijn ook mijn eigendom en niet bedoeld voor andere doeleinden.

De opdracht
De opdrachtgever maakt een afspraak bij mij voor mijn eigen stijl in fotografie en nabewerking. De opdrachtgever gaat hierbij akkoord met deze werkwijze en kan daar later niet op terug komen. Er worden geen onbewerkte (RAW) bestanden geleverd, ook niet tegen betaling. 
De opdrachtgever gaat zonder tegenbericht akkoord om de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden te gebruiken. (website /social media/flyers/visitekaartjes/advertenties)
Bij het maken van een afspraak, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Marjolein Aarts Fotografie, zoals meegestuurd in de mail bij de offerte en zoals vermeld op de website.
Tijdens de shoot is er altijd begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn.
Naaktfotografie behoort niet tot het werkgebied van Marjolein Aarts Fotografie.

Annulering of verzetten van de afspraak
Helaas komt het wel eens voor dat door omstandigheden een geplande fotoshoot niet door kan gaan of verzet moet worden. Uiteraard probeer ik hier altijd zo begripvol en flexibel mogelijk mee om te gaan, maar toch zijn er wel wat voorwaarden voor het annuleren en zijn er soms annuleringskosten aan verbonden (voor de gereserveerde tijd, voorbereidingskosten en het niet meer in kunnen plannen van een vervangende shoot).

Annuleren Fotoshoot
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 2 weken van te voren, annuleringskosten bedragen 25% van het totaalbedrag van de geboekte shoot. Indien de boeking minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient 50% van de fotoshoot of reportage te worden voldaan. Als de klant op de afgesproken dag niet komt opdagen bij een fotoshoot, dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Verzetten Fotoshoot
Als een fotoshoot door ziekte niet door kan gaan op de betreffende datum, maar er wel gelijk een nieuwe afspraak gemaakt kan worden op korte termijn (binnen 1 maand), dan zijn er de eerste keer geen extra kosten aan verbonden. Bij een tweede keer en evt opvolgende keren wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Verzetten door Fotografe
Uiteraard kan het ook gebeuren dat ik een keer door omstandigheden verhinderd ben, dit is eigenlijk nog nooit voorgekomen, maar mocht dit wel een keer zo zijn, dan breng ik jullie hier uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte en plannen we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in.

Verzetten ivm het weer
Ook het weer kan wel eens tegenwerken hier in nederland 🙂 Mochten de weersomstandigheden zó bar of zo nadelig voor de foto's zijn dat het niet mogelijk is om de shoot door te laten gaan (te bepalen door de fotograaf), dan is het uiteraard mogelijk om de shoot te verzetten. Een drupje of frisse wind is uiteraard niet erg, maar als mensen blauw of kleddernat worden op de shoot, wachten we liever een op een zonnestraal op een andere dag, lijkt me :) 

Aansprakelijkheid
Marjolein Aarts Fotografie is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage. Ik zal ten alle tijde mijn uiterste best doen er voor te zorgen dat de reportage naar wens verloopt.
Marjolein Aarts Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding of vallen tijdens de fotoshoot.
Marjolein Aarts Fotografie is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen van afdrukken en weergegeven beelden op monitoren. Ik verwerk de afbeelding op een gekalibreerde monitor, kleurverschillen door diverse afdrukcentrales en andersoortige monitoren komen dan geregeld voor. 

(* In de tekst gebruik ik de woorden, die mijzelf en Marjolein Aarts Fotografie aanduiden en zorgen ervoor dat de tekst leesbaar is. Ik bedoel hiermee de onderneming aangeduid als Marjolein Aarts Fotografie. )